Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2023

Tabuland har været på tur til Sindets Dag i Aarhus på DOKK1. Hvert år den 10. oktober bliver dagen - verden over og derfor også i Aarhus - markeret for at skabe opmærksomhed og forståelse for mental sundhed.
Tabulands tur til Sindets Dag i Aarhus er blevet til et podcastafsnit, hvor du kan høre om, hvordan dagen blev markeret i Aarhus. Du kan også møde de her to frivillige fra foreningen Stemmernes Fællesskab, som fortæller om deres forening, og om hvordan det er for dem at høre stemmer.
Tak til alle foreningerne bag Sindets Dag i Aarhus.