Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2021

HVEM SKAL SÅ HELBREDE DE ANDRE?
En livskrise ender ud i angst og en depression, da Johanne som nyuddannet læge er i gang med sin Ph.d. Hør hende fortælle om angst og dystre selvkritiske tanker.