Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2023

Tabuland har været på tur til Sindets Dag i Aarhus på DOKK1. Hvert år den 10. oktober bliver dagen - verden over og derfor også i Aarhus - markeret for at skabe opmærksomhed og forståelse for mental sundhed.
Tabulands tur til Sindets Dag i Aarhus er blevet til et podcastafsnit, hvor du kan høre om, hvordan dagen...